“Gehoorbescherming belangrijk bij keuze voor een koptelefoon voor je kind ??”

De oren van kinderen zijn gevoelig. Dit geldt zeker voor de oren van jonge kinderen en baby’s. Met name het binnenoor van jonge kinderen is kwetsbaar. Net als bij volwassenen, kunnen harde (omgevings) geluiden bij kinderen voor schade zorgen. Daarom is het belangrijk om daar bij stil te staan. Zeker wanneer je met een jong kind naar een evenement gaat, is gehoorbescherming belangrijk maar zeker ook als ze filmpjes via verschillende mediakanalen kijken thuis is het zeker beangrijk at je als ouder weet dat je kinderen een koptelefoon heeft waarvan je zeker weet dat het je kind veilig aan het luisteren is en geen kanss op gehoorschade aanwezig is. In dit artikel vind je alle tips over oorbeschermers voor kinderen en waar je op moet letten als je een koptelefoon voor je kind gaat aansschaffen of er in ieder geval over nadenkt.

Eerst gaan we kort in op hoe gehoorbeschadiging ontstaat.

Onstaan van gehoorschade bij kinderen

Gehoorschade ontstaat aan de trilhaartjes in het binnenoor. Bij langdurige of frequente blootstelling aan te harde geluiden, gaan deze trilhaartjes kapot. Bij volwassenen kan dit gebeuren vanaf 80 dB. Bij kinderen kan het oor al beschadigen bij geluiden onder de 80 dB.
Als de trilhaartjes in het binnenoor kapot gaan, gaan ze verkeerde signalen doorgeven aan de hersenen. Ze geven dan bijvoorbeeld een piep door. Als er teveel trilhaartjes kapot gaan, blijven er te weinig haartjes over om de juiste signalen door te geven. Op dat moment wordt iemand slechthorend. Slechthorendheid is de bekendste vorm van gehoorschade, maar er kunnen ook andere gevolgen optreden.
Gehoorschade zijn kan je bij kinderen en volwassenen herkennen aan de volgende klachten:

  • Concentratieproblemen
  • Je moet vaak herhalen wat je tegen het kind gezegd hebt (kind is slechthorend)
  • Iemand krijgt last van oorsuizen (tinnitus)
  • Geluiden links en rechts verschillend waarnemen
  • Overgevoeligheid voor geluid
  • Vervorming van geluid

Er kan een lange tijd zitten tussen het oplopen van gehoorbeschadiging en de symptomen ervan.

Gehoorbeschadiging bij kinderen voorkomen is belangrijk

Evenementen, maar ook activiteiten thuis kunnen ervoor zorgen dat je kind gehoorbeschadiging oploopt. Het risico van gehoorschade hangt van drie factoren af:

  • Het volume van het geluid
  • Hoe vaak iemand aan het geluid wordt blootgesteld
  • Hoe lang iemand aan hard geluid wordt blootgesteld.

Voor kinderen is er voor elke leeftijd goede gehoorbescherming te krijgen. Daarbij is het belangrijk dat de oorbeschermers bij de leeftijd passen en dat de maat goed is. Door aandacht te besteden aan goede gehoorbescherming (oorkappen, oorbeschermers of oordopjes) voorkom je gehoorschade bij je kind.
Een andere manier van bescherming is het aanschaffen van oordopjes of een koptelefoon met een maximumvolume.

Wat kan je buiten gehoorbescherming doen om lawaai voor kinderen te beperken?

Naast het bezoeken van evenementen, kunnen kinderen op hun eigen manier ook herrie opzoeken of creëren. Denk bijvoorbeeld aan het luisteren van films of muziek op de tablet of spelen met lawaaiig speelgoed.. Speelgoed dat veel lawaai maakt kan je (ook voor je eigen rust) het beste zoveel mogelijk vermijden. Het is zelfs bewezen dat bepaald speelgoed met harde geluiden (denk maar aan die brandweerauto) daadwerkelijk gehoorschade kan veroorzaken bij kinderen.
Probeer ook zicht te houden op het volume dat je kinderen gebruiken met apparaten zoals een tablet, telefoon of gameconsole.


In welke situaties hebben kinderen gehoorbescherming nodig?

Als je kind het nu en dan nodig heeft om uit zijn dak te gaan met lawaaiig speelgoed, is gehoorbescherming aan te raden. Feesten en evenementen waar harde muziek is vragen ook om gehoorbescherming. Zeker bij kleintjes die gezellig bij papa of mama op de schouders zitten, want hoe hoger je bent, hoe harder het geluid is. Voor elke leeftijd is er geschikte gehoorbescherming. Verderop in dit artikel geven we tips over welke gehoorbescherming bij welke leeftijd past en waar je op moet letten.

Leave a Comment